Chosen Gospel Choir is een project van Stichting Chosen Gospel Promotion. Deze stichting bestaat sinds 2005. De doelstelling van Stichting Chosen Gospel Promotion is het promoten van Gospelmuziek in de breedste zin van het woord. Wij willen mensen bekend maken met het woord van God via fantastische muziek die veel energie geeft en diep kan ontroeren.

Het doel van Chosen Gospel Choir is om op hoog niveau gospelmuziek te brengen in een avondvullend concert. Ook het muzikaal ondersteunen van andere artiesten als backingvocalkoor behoort hierbij tot de mogelijkheden. Het repertoire is opgebouwd uit energieke gospels welke worden afgewisseld met prachtige ballads. Optredens van het koor kenmerken zich door muzikale en vocale kwaliteiten en een enorme dosis energie. Chosen Gospel Choir treedt onder andere op in kerken, theaters, op evenementen en festivals. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van koor, muzikale begeleiding (tracks) en techniek. En dat alles onder leiding van onze dirigent Vladimir Pairel.

Een overzicht van onze activiteiten vindt u terug in de biografie. Neem ook een kijkje in de agenda om erachter te komen wat voor leuke dingen wij de komende tijd nog gaan doen.

Goed doel

Stichting Chosen Gospel Promotion is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI geniet van bepaalde fiscale voordelen, maar ook mensen die een gift aan onze stichting doen kunnen daar in veel gevallen fiscaal gezien hun voordeel mee doen.

Gegevens

RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 81.37.07.936
KVK-nummer: 24.36.80.86 (Rotterdam)
Telefoon: 06 26 90 68 42 (Monique van Reenen)
E-mail: info@chosen-gospelchoir.nl
Rekeningnummer: NL05INGB0005038401 t.n.v. Stichting Chosen Gospel Promotion

Samenstelling bestuur:  

  • Monique van Reenen – voorzitter
  • Mirjam Boeser – penningmeester
  • Suzanne van Groningen – algemeen bestuurslid
  • Eva Boer – algemeen bestuurslid
  • Wouter Boeser – algemeen bestuurslid

Chosen Gospel Choir heeft een aantal deelcommissies om het bestuur te ondersteunen. Denk aan een commissie die verantwoordelijk is voor de styling, muziek, catering, marketing & communicatie, techniek en soloverdeling.

Financiële transparantie

Stichting Chosen Gospel Promotion is voor een groot deel afhankelijk van giften. Als goed doel hebben wij geen winstoogmerk. Daarom zijn wij ook niet btw-plichtig. Het bestuur en de leden krijgen niet betaald. Reiskosten worden indien gewenst wel vergoed. Wij spannen ons in voor de stichting en het koor uit religieuze overtuiging. Dat merkt u ook aan ons enthousiasme op het podium. De dirigent (beroepsmuzikant) en technische crew krijgen wel een (geringe) vergoeding. Leest u voor meer informatie de jaarrekening 2022 Stichting Chosen Gospel Promotion.

Heeft u vragen over onze financiële gezondheid of de jaarrekening? Neemt u dan contact met ons op.

KCZB

Uiteraard is Stichting Chosen Gospel Promotion aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond. Wij staan geregistreerd onder nummer 10582. Kijk voor meer informatie over de KZCB op de website van deze vereniging.